Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Medicinsk massage i Linköping

Neurofysiologisk Diagnostik Eva Svanborg AB
Org.nr: 556934-6934
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom neurofysiologisk diagnostik, sömnrelaterade frågeställningar samt utbildning och författarskap kopplat till konsultverksamheten. Dessutom skall bolaget verka in ...