Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Medicinsk massage i Karlskrona

Blaschke i K-na AB
Org.nr: 556893-0027
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med medicinsk fotvård, massage, spa och försäljning av kroppsvårdsprodukter jämte därmed förenlig verksamhet.