Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Medicinsk Fotvård i Uppsala

Charlotte Janssons Medicinska Fotvård AB
Org.nr: 556868-9789
Bolaget ska bedriva medicinsk fotvård och försäljning av fotvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Helénes Clinic hud & medicinsk fotvård AB
Org.nr: 556814-5220
Bolaget ska bedriva hud- och medicinsk fotvård samt försäljning av hud- och fotvårdsprodukter till slutkonsument ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Irmaries Hälsorum AB
Org.nr: 556827-1935
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara medicinsk fotvård samt därtill hörande hälsovård samt därmed förenlig verksamhet.