Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Medicinsk Fotvård i Skövde

AL Hälsa & Friskvård i Skövde AB
Org.nr: 556823-3125
Bolaget ska bedriva medicinsk konsultverksamhet, hud- och kroppsvård, medicinsk fotvård, massage och behandlingar, försäljning av hud- och fotrelaterade produkter handel med värdepapper, konsultverksamhet avseende ekonom ...
Fothälsan i Skaraborg AB
Org.nr: 556887-7541
Bolaget ska bedriva medicinsk fotvård, medicinsk konsultverk- samhet, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.