Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

MC i Piteå

HH Reklam & Motor HB
Org.nr: 969760-3752
Försäljning av reklamplatser och marknadsföring av företag, handel och service av motorcyklar och reservdelar med tillbehör, ekonomisk rådgivning, bokföring och redovisning.
Marine Crane MC AB
Org.nr: 556624-5097
Bolaget skall bedriva stuveri, hamnverksamhet, tillverkning, utveckling och försäljning av kranar, kranutrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Moto-x Piteå EF
Org.nr: 769610-8682
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva försäljning av tillbehör och reserv- delar inom motocross till medlemmarna med starkt rabatterade priser. Medlemmarna kommer ocks ...
Piteå Marin & Maskin AB
Org.nr: 556834-3080
Bolaget ska bedriva försäljning av båtar, motorer, snöskotrar, MC, mopeder, ATV, trädgårdsmaskiner, fritidsprodukter och till- behör samt även uthyrning av båtplatser. Bolaget bedriver även service, underhåll och reparat ...
Piteå MC & Motor AB
Org.nr: 556495-1886
Bolaget skall bedriva försäljning av fritidskapitalvaror samt reservdelar, tillbehör, service och uthyrning i anslutning härtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.