Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mc verkstad i Strängnäs

AB SVESAK
Org.nr: 556519-9527
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Härads Bil & Verkstad AB
Org.nr: 556888-6641
Bolaget skall bedriva bilverkstad, försäljning av reservdelar samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva verksamhet inom bygg och anläggning, innefattande personal och maskiner.
Jonas Simling Bil AB
Org.nr: 556629-7643
Bolaget skall idka handel med motorfordon, verkstad för motor- fordon, uthyrning och finansiering av fordon och maskiner inom transportbranschen , dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bank och kreditrörelse och ...
KM Segno HB
Org.nr: 969677-0404
Teknisk konsult såsom'utbildningföredrag vid'skoloruniversitet och företag (framförallt'processverkstadläkemedelsindustri). Mindre projekt inom företag och andra organisationer, såsom dokumentation, konstruktion,'projekt ...
LSS Sweden AB
Org.nr: 556703-3278
Bolaget ska tillverka och konstruera detaljer och prototyper till alla slags fordon, reparera fordon, bygga fordon, handla med fordon och fordonsdelar, import, svets och service i anslutning härtill, mekanisk verkstad sa ...
Länna Svets & mekaniska verkstads AB
Org.nr: 556357-1073
Bolaget skall bedriva finplåtslageri och mekanisk verkstad, äga och förvalta aktier, äga och förvalta fast egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Mark och Hus i Strängnäs AB
Org.nr: 556763-9090
Bolaget ska bedriva verksamhet med betonghåltagning samt finmekanisk verkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Prager & Son AB
Org.nr: 556955-4479
Aktiebolaget ska bedriva teknisk- och praktisk konsultation inom verkstad- och entreprenadindustrin och därmed förenlig verksamhet.