Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mc verkstad i Södertälje

Aktiebolaget Aston Verktyg
Org.nr: 556281-6495
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad samt tillverkning och försäljning av verktygs- och specialmaskiner samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Teknoprog J Tarvainen
Org.nr: 556274-4937
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad med legoarbeten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Beston Holding AB
Org.nr: 556681-8976
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper, bedriva mekanisk verkstad samt tillverkning och försäljning av verktygs- och specialmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Eromex Industri AB
Org.nr: 556754-5420
Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva mekanisk verkstad och därmed förenlig verksamhet.
Gama Mekanisk Verkstad AB
Org.nr: 556637-9359
Aktibolaget ska driva mekanisk verkstad för metallbearbetning jämte därmed förenlig verksamhet. Inköp och försäljning av bildelar.
Ingenjörsfirma RT Gustafsson AB
Org.nr: 556969-9258
Aktiebolaget ska bedriva mekanisk verkstad och plåtslageri, handel med värdepapper samt äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Mer Verkstad AB
Org.nr: 556983-7718
Coaching Företagskultur Organisationsutveckling Verksamhetsutveckling Ledarutveckling Förändringsledare Facilitering Processledare Projektledare Varumärkesarbete Värdegrundsarbete Visionsarbete Framtagning av kärnvärden ...
Oxelgrens Mekaniska Verkstad AB
Org.nr: 556697-8929
Aktiebolaget ska bedriva mekanisk verkstad och därmed förenlig verksamhet.
Rally Transport & Service AB
Org.nr: 556917-1449
Bolaget skall utföra yrkesmässig transport av olika slags gods, flytt, återvinning och servicearbete inom vägtransport, bilförsäljning, bilförmedling, verkstad, bilrekond, uthyrning av bilar, försäljning av bilreservdela ...
S Ö Kanoten 2 AB
Org.nr: 556824-6358
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning avseende industrilokaler och byggnader för garage och verkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Stockran HB
Org.nr: 969769-7143
Verksamhet i den här företag ska bestå av handel av industriella produkter och varor. Företaget ska importera eller exportera industriella produkter. Industriella varor kan vara Svensk produkter eller varor från andra ti ...
TORBJÖRN GUSTAFSSON FÖRVALTNING AB
Org.nr: 556322-2396
Aktiebolaget ska bedriva mekanisk verkstad och plåtslageri, handel med värdepapper samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.