Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mc verkstad i Lidköping

Aktiebolaget Apell & Jansson
Org.nr: 556165-6447
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Witte-Industrier
Org.nr: 556073-3858
Bolaget skall driva mekanisk verkstad samt idka därmed förenlig verksamhet.
B K Svets i Lidköping AB
Org.nr: 556252-4339
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Dahlbergs Mekaniska Verkstad AB
Org.nr: 556883-2579
Aktiebolaget ska bedriva mekanisk verkstad och därmed förenlig verksamhet.
Frisk o Karlsson Lego AB
Org.nr: 556737-8525
Bolaget ska utföra svarvnings- och fräsningsarbeten, driva mekanisk verkstad, bolaget ska även förvalta fast och lös egendom framför allt fastigheter och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
HC-Konstruktion AB
Org.nr: 556554-7352
Bolaget skall konstruera och i förekommande fall även tillverka specialmaskiner och hanteringsutrustning till verkstad, livsmedels, medicin samt fordonsindustrin samt även tillverka och försälja injectorer, högtrycks- oc ...
Håkan Kent AB
Org.nr: 556813-0743
Bolaget ska bedriva mekanisk verkstad och därmed förenlig verksamhet.
Jimec AB
Org.nr: 556527-5889
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad som utför svetsarbeten, maskinbearbetning såsom svarvning, fräsning, borrning och yt- behandlingar samt därmed förenlig verksamhet.
Kalland Technology AB
Org.nr: 559026-0658
Aktiebolagets verksamet ska innefatta försäljning av produkter och tjänster inom jordbruk samt bygg- och anläggningsbranschen och industri såsom pappersbruk, stålverk, verkstad och tillverkning av hamnkranar.
Kinne Lego AB
Org.nr: 556453-1886
Bolaget skall utföra svarvnings- och fräsningsarbeten, driva mekanisk verkstad, bolaget skall även till föremål för sin verksamhet bedriva handel med samt äga och förvalta fast och lös egendom. Med ovanstående avses fram ...
Leif Åhl Verkstad AB
Org.nr: 556385-4495
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad, handel med industriförnödenheter, försäljning, service och support av dataprogramvara och datorer samt därmed förenlig verksamhet.
Ljungströms Svets och Smide AB
Org.nr: 556774-2886
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka och sälja skogsmaskiner, bedriva svets-, smides- och mekanisk verkstad samt därmed förenlig verksamhet.
SB Grävtillbehör AB
Org.nr: 556543-2415
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad, fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Söne Buss AB
Org.nr: 556646-0878
Bolaget skall bedriva busstrafik, person befordran samt buss- verkstad och därmed förenlig verksamhet.
Teknikservice Extreme Engineering i Lidköping AB
Org.nr: 556756-1328
Bolaget ska bedriva reparation och service inom verkstad och marina sektorn samt därmed förenlig verksamhet.