Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mc verkstad i Karlstad

Bläckhornet HB
Org.nr: 916921-5630
Mekanisk service. Uthyrningsverksamhet av verkstad.
Blötbergets Mekaniska Verkstad AB
Org.nr: 556195-8215
Bolaget ska bedriva konsultationer i ekonomi- och skogsfrågor, mekanisk verkstad, förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bröderna Perssons Mek. Verkstad Eftr. S.Augustsson AB
Org.nr: 556176-9828
Bolaget skall driva mekanisk verkstadsrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.
Carl Marin AB
Org.nr: 556962-3464
Bolaget skall bedriva verkstad med marina motorer och därmed förenlig verksamhet.
Johan Hagberg Bil & Motor AB
Org.nr: 556773-8256
Bolaget ska bedriva verkstad, reparation och service av fordon samt därmed förenlig verksamhet.
KAMCON Maskinkonstruktion AB
Org.nr: 556522-0786
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom maskinkonstruktion, mekanisk verkstad, handel med värdepapper samt försäljning av bowlingartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Karlstad Metallisering AB
Org.nr: 556575-6664
Bolaget ska bedriva mekanisk verkstad med mobil utrustning för termisk sprutning av valsar till pappersindustrin samt travverksamhet och idka därmed förenlig verksamhet.
Löfman & Co Verkstad AB
Org.nr: 556396-4708
Bolaget skall driva mekanisk verkstad samt förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Löfmanco Förvaltning AB
Org.nr: 556608-5915
Bolaget skall driva mekanisk verkstad samt förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Maskin Väst AB
Org.nr: 556575-8082
Bolaget ska bedriva handel med lantbruks- och grönytemaskiner med tillhörande reservdelar och verkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Master Industry Group AB
Org.nr: 556977-9142
Aktiebolaget ska vara mekanisk verkstad. Legotillverkning, nytillverkning av stålprodukter, svetsning och bearbetning av stål-stålprodukter för industri och handel såsom lagerhyllor, stålställningar, rörramar, släpvagnar ...