Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mc verkstad i Järna

Edvin Larssons Mekaniska AB
Org.nr: 556266-0539
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gabs Rostfria AB
Org.nr: 556109-0209
Bolaget skall bedriva verkstadsrörelse för att tillverka rostfria gångjärn, sälja dessa samt verka som försäljningsagent för när- liggande produkter såsom handtag, lister och beslag, överkapacitet i verkstaden skall sälj ...
NMV, Nås Mekaniska Verkstad AB
Org.nr: 556950-7030
Företaget ska bedriva verksamhet inom konstruktion och tillverkning för mobila maskiner inom entreprenad och skogs- branschen samt industriella maskiner inom verkstadsindustrin samt reparation av dessa och därmed förenli ...
Snickerifabriken Järna AB
Org.nr: 556798-6194
Bolaget ska bedriva snickeriverksamhet i form av tillverkning av inrednings- och byggnadssnickerier i verkstad, företrädesvis tillverkning av kök, garderober, butiksinredningar, trappor, dörrar, fönster och bänkskivor, s ...
Svets & Maskin i Telge AB
Org.nr: 556564-3839
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Swingfit AB
Org.nr: 556742-2547
Bolaget ska äga och förvalta aktier i andra bolag samt bedriva metallbearbetningar, smidesarbeten och mekanisk verkstad. Bolaget skall också bedriva konsultarbete inom golf såsom golfinstruktör samt även marknadsföra och ...
SÅM Entreprenad AB
Org.nr: 556758-1706
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra entreprenadarbeten inom mark, bygg och mekanisk verkstad, uthyrning av personal och maskiner, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt idka därmed förenliga verksamh ...
Wintex AB
Org.nr: 559011-9672
Fordons och maskinreparationer Tillverkning av metalldelar legotillverkning Maskinuthyrning och verktygsuthyrning Konsultverksamhet inom verkstad o maskin teknik. Chaufförsuppdrag.