Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mc verkstad i Alingsås

Aktiebolaget Svenska Phoenix
Org.nr: 556376-6244
Aktiebolaget skall bedriva mekanisk verkstad, montering och försäljning av renhållningsaggregat, gym, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Alingsås Mekaniska Verkstads AB
Org.nr: 556127-4241
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mekanisk verkstad och därmed förenlig verksamhet.
Allan Johansson & co Mekaniska Verkstad AB
Org.nr: 556253-9246
Bolaget skall bedriva mekanisk industri samt idka därmed förenlig verksamhet.
Broom AB
Org.nr: 556564-1973
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad som utför konstruktioner och ritningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Elmekanprodukter i Alingsås AB
Org.nr: 556139-7224
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Elmekanprodukter i Alingsås Försäljnings AB
Org.nr: 556351-5153
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad, ävensom idka därmed jämförlig verksamhet.
Gustavssons Biltvätt och Service AB
Org.nr: 556769-3014
Bolaget ska bedriva detaljhandel främst inom biltillbehör, bedriva verkstad och tvättanläggning för bilar, uthyrning av bilar och släpkärror samt därmed förenlig verksamhet.
JE Entreprenad AB
Org.nr: 556741-5434
Bolaget skall vara verksamt inom marknadsföring av bemanningstjänster, tolkning och entreprenader inom verkstad samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
KLAVE AB
Org.nr: 556506-8821
Föremålet för bolagets verksamhet är projektledning och teknisk konsultverksamhet främst med inriktning på mekanisk konstruktion. Bolaget ska även bedriva mekanisk verkstad, idka handel, reparationer och service av fordo ...
Nivator Instrument AB
Org.nr: 556472-1040
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktutveckling, tillverkning och handel med tillbehör inom bygg- och anläggningsbranschen, kosultverksamhet inom mekanisk verkstad- och reklambranschen, förvaltning av ...
Scandena AB
Org.nr: 556714-3325
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad, svetsning och montage, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Svenska Phoenix i Alingsås AB
Org.nr: 556495-4260
Bolaget skall bedriva mekanisk verkstad, montering och försäljning av renhållningsaggregat, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig versamhet.