Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mattvätt i Sundsvall

Kvissletvätten AB
Org.nr: 556784-0060
att bedriva fullservicetvätt med kem-, vatten- samt mattvätt och därmed förenlig verksamhet