Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mattvätt i Norsborg

Botkyrka Mattvätt HB
Org.nr: 969742-3532
Tvätteri.
MajeTvätten HB
Org.nr: 916644-2427
Bolaget ska bedriva mattvätt samt därmed förenlig verksamhet.