Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mattvätt i Askim

Mattkillarna i Göteborg AB
Org.nr: 556242-7350
Bolagets verksamhet skall bestå av mattläggning, mattvätt, parkettläggning, köp och försäljning av butiksinredning samt därmed förenlig verksamhet.