Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mätkonsult i Östersund

Mätkonsult Br. Bergstrand AB
Org.nr: 556200-4860
Bolaget skall driva entreprenad- och konsulttjänster inom byggnads och industribranschen, äga och förvalta fast egendom och bostadsrätter, äga och förvalta aktier och andelar, samt bedriva skogsbruk och skifferbrytning ä ...