Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mätkonsult i Alunda

KM Mätkonsult AB
Org.nr: 556885-3583
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende geodetisk mätning och därmed förenlig verksamhet.