Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Materialhantering i Sjuntorp

Sjuntorps Produktionsteknik AB
Org.nr: 556524-3994
Bolaget skall bedriva svets- och maskinservice samt maskin- flyttningar inom tillverkningsindustrin, utveckla, tillverka och försälja utrustning för automatisk materialhantering, utföra legotillverkning för verkstadsindu ...
Timek AB
Org.nr: 556341-3128
Bolaget skall utveckla, tillverka och försälja utrustning för automatisk materialhantering, legotillverkning för verkstadsindustrin, äga och förvalta fastigheter samt äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhe ...