Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Materialhantering i Mölnlycke

Lecab Intressenter AB
Org.nr: 556673-5659
Bolaget skall direkt eller indirekt eller projektera, leverera och montera anläggningar och maskiner för materialhantering samt idka därmed förenlig verksamhet.
LECAB Materialhantering AB
Org.nr: 556982-2926
Bolaget skall projektera, leverera och installera anläggningar och maskiner för materialhantering samt idka därmed förenlig verksamhet.