Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Materialhantering i Fagersta

Arne Andersson Materialhantering AB
Org.nr: 556822-8901
Bolaget ska bedriva skrothantering såsom skrotskärning och transport, rivning och materialhantering, återvinning av metaller, handel med metallskrot, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Degerfors Skrot AB
Org.nr: 556558-6814
Bolaget skall bedriva skrothantering såsom skrotskärning och transporter, rivning och materialhantering, återvinning av metaller samt handel med metallskrot inom och utom riket samt därmed förenlig verksamhet.