Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mat i Stocksund

Alixma AB
Org.nr: 556704-1883
Bolaget skall bedriva affärsutveckling, marknadsföring och försäljning inom servicesektorn restaurang och snabbmatsbranschen. Fokus lägges på försäljning av smörgåsar, sallader, pajer och dryck. Snabbservice, restaurangv ...
Apricatio AB
Org.nr: 556649-1683
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT såsom optimering av drift-, förvaltnings- och underhållsverksamhet, optimering av användning av IT-system, konsultveksamhet avseende organisations- och verksamhetsutvecklin ...
davidathome AB
Org.nr: 556964-0773
Aktiebolaget ska bedriva restaurang och catering, utbildning inom mat och dryck, konsulttjänster inom restauranglogistik och försäljning av gastronomiska produkter såsom kökredskap och serveringstillbehör. Bolaget ska oc ...
EP STOCKHOLM AB
Org.nr: 556893-0217
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva design- och kommunikationsbyrå samt styling av fotograferingar och form- givning såsom framtagande av strategiska koncept, reklamkampanjer och relationsskapande av tidning ...
Smakfull Kollektion i Sverige HB
Org.nr: 969648-4063
Företaget skall hjälpa kunderna att inreda, tillaga samt inköpa möbler, kläder samt mat. Det gäller alltså både försäljning (handel) samt konsultation.
Svensk Livsmedelstransport i Sverige AB
Org.nr: 556630-5388
Bolagets verksamhet är lagerhållning och transport av mat och dryck samt inom e-handel och transport av dagligvaror.
Världens matföretagare ek. för.
Org.nr: 769622-3945
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att erbjuda ett franchise koncept inom mång- kulturell mat och genom det erbjuda en väg till egen försörjning. Genom matevent presenteras och ...