Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mässarrangörer i Sollentuna

Ahlberg Inventions AB
Org.nr: 556951-7054
Bolaget ska bedriva utveckling av och handel med varor främst reklammaterial och immaterialrätter inom event och därmed förenlig verksamhet.
Bo Schön Utställningsproduktion AB
Org.nr: 556263-8998
Bolaget skall bedriva konsultationer, uppförande och uthyrning av inredning m m. till utställningar och mässor, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
GG Mässor i Sverige HB
Org.nr: 969748-1134
Evenemangs- och mässarrangör.
H DONO'S AB
Org.nr: 556917-6877
Bolaget ska bedriva import och agentur av konsumentvaror såsom livsmedel med tillbehör samt etablering av bistro-, café-, fastfood- och cateringverksamhet samt arrangera evenemang, event och utställningar för företag, pr ...
Hamel Konsult AB
Org.nr: 556923-8297
Konsulttjänst inom marknadsföring, utställningsverksamhet och fotografering samt import av hundartiklar.
Jills mat & design AB
Org.nr: 556930-4412
Bolaget erbjuder tjänster och produkter inom mat och hälsa samt grafisk formgivning och idkar annan därmed förenlig verksamhet.
Kenth Högstedts Matsalar AB
Org.nr: 556628-7222
Bolaget skall bedriva restaurang- och konferensverksamhet, travsport och hästuppfödning, konsultverksamhet inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
Link Event Git Johansson AB
Org.nr: 556918-3188
Projektleder event, kongresser och konferanser.
MK Construction and Trading AB
Org.nr: 556841-9971
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet, utställningsverk- samhet, försäljning av konst samt handel med tomter, byggnader och fastighetsförvaltning.
Nice Events Scandinavia AB
Org.nr: 556863-4561
Bolagets verksamhet är att i egen regi eller på uppdrag av andra arrangera mässor, konferenser och andra evenemang samt därmed förenlig verksamhet, bolaget skall även äga, förvalta samt hyra ut fastigheter.
Stephan Frank Förmedling AB
Org.nr: 556938-8530
Bolaget ska bedriva förmedling av kunder inom finansiella tjänster till bank- och värdepappersbolag, försäljning av konferenser och företagsgolf, idka värdepappershandel och fastighetsförmedling samt därmed förenlig verk ...
STRAND - Mat & Vin AB
Org.nr: 556862-1311
Bolagets verksamhet är att utföra konferensuppdrag, catering- uppdrag, event samt arrangera vinprovningar.
Striking brands i Stockholm AB
Org.nr: 556795-3269
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva evenemang, lagerverksamhet, personaluthyrning och framtagning av reklammaterial samt tillhandahålla byggtjänster och jämte därmed förenlig verksamhet.