Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mässarrangörer i Eskilstuna

BRAINCHECK AB
Org.nr: 556856-6755
Aktiebolagets verksamhet ska vara att anordna konserter, mässor, utställningar och nöjesevenemang, bedriva reklam- tryckning, montage av kompletta system inom data och övrig nätverk samt uthyrning av personal jämte därme ...
Eskil Marknad & Interiör HB
Org.nr: 969624-0317
Bolaget skall bedriva inköp, försäljning, tillverkning och renovering av heminrednings- och hushållsartiklar, försäljning av reklam och annonser, arrangör och konsult vid mässor och utställningar och därmed förenlig verk ...
Eventool AB
Org.nr: 556708-5286
Bolaget skall idka tjänsteleverantör för möten, konferenser, mässor och evenemang samt administrativa tjänster för företag, organisationer och föreningar samt därmed förenlig verksamhet.
Ewaldius Event AB
Org.nr: 556851-4268
Aktiebolaget ska bedriva fortbildning-, konferensverksamhet inom utbildningsväsendet. Föreläsareuppdrag, mässor inom' mot utbildning- och näringsliv.
July Morning Records AB
Org.nr: 556537-4401
Bolaget skall bedriva försäljning av skivor, anordna mässor, engagemang och festarrangemang, tidningsutgivning samt äga, förvalta och förädla fastigheter samt bedriva handel med värdepapper, jämte därmed förenlig verksam ...