Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mässarrangörer i Åre

BokaÅre AB
Org.nr: 556731-1898
Bolaget ska bedriva försäljning inom MICE-segmentet, d v s försäljning av grupp-, konferens- och hotellboende, anordnande av kongresser och aktiviteter, konsultverksamhet inom turism samt därmed förenlig verksamhet.
EKELUND GRUPPEN AB
Org.nr: 556632-5709
Bolaget skall bedriva bokningsverksamhet och kundarrangemang, fastighetsförvaltning, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Midland Event AB
Org.nr: 556934-3782
Bolaget skall bedriva mäss-, kongress- och konferensverksamhet samt idka förvaltning av fastigheter och kapital samt därmed förenlig verksamhet.
TMN i Åre AB
Org.nr: 556648-1221
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper.
Åre Gastronomy AB
Org.nr: 556915-6994
Bolaget ska bedriva verksamhet inom evenemangs- och mötesbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Åre Ski Inn Restaurang, Bar & Café AB
Org.nr: 556262-5490
Bolaget ska idka fastighetsförvaltning, uthyrning av bostäder, kiosk, hotell- och restaurangrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.
Årekonferens, W AB
Org.nr: 556851-3393
Bolaget skall bedriva konferens- och event arrangemang i Åre by med omnejd, förmedla uthyrning av boende och lokaler samt därmed förenlig verksamhet.