Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Massage i Skövde

AL Hälsa & Friskvård i Skövde AB
Org.nr: 556823-3125
Bolaget ska bedriva medicinsk konsultverksamhet, hud- och kroppsvård, medicinsk fotvård, massage och behandlingar, försäljning av hud- och fotrelaterade produkter handel med värdepapper, konsultverksamhet avseende ekonom ...
AMM CON AB
Org.nr: 556840-6283
Bolaget ska bedriva tävlingsverksamhet inom motorsport, konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen, friskvård och därmed förenlig verksamhet.
Axa rekrytering och bemanning AB
Org.nr: 556731-8430
Bolaget ska rekrytera och förmedla kvalificerad personal till privat och offentlig verksamhet, samt förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Energi - Hälsostudio i Sverige AB
Org.nr: 556762-2435
Bolagets verksamhet är att bedriva hälso- och träningsanlägg- ningar, med diverse försäljning av kosttillskott och tränings- kläder (egenframtagna och som återförsäljare) via butik och internetförsäljning samt därmed för ...
Lotten o Company AB
Org.nr: 556926-8716
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, marknadsföring, utbildning, företagsmatchning utomlands, bedriva kostrådgivning samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig ver ...
Modimed AB
Org.nr: 556735-7321
Bolaget skall bedriva medicinsk konsulting, utbildning och forskning i anslutning härtill, friskvård samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
PL Hälsocenter AB
Org.nr: 556604-6388
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva gym, solarium och övrig friskvårdaverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Rydingstorp AB
Org.nr: 556635-3503
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, konsultationer inom jordbruk, handel med värdepapper, lantbruk, legotillverkning inom lantbruk, maskinstation samt därmed förenlig verksamhet.
Segerbrantz Wellness and health KB
Org.nr: 969770-8080
Friskvårdskonsult, hälsocoach och kroppsvård, fitnesskonsult, massage. Även försäljning av produkter för hälsa och kaffe.
Skövde Hälsa, Sport & Teknik AB
Org.nr: 556896-4547
Aktiebolaget ska bedriva friskvård, friskvårdskonsultationer och företagshälsovård. Bolaget skall även bedriva tekniska konsultationer, sportaktiviteter och därmed förenlig verksamhet.
Spamano AB
Org.nr: 556822-8786
Bolaget ska bedriva kropps- och skönhetsbehandlingar. Massage-, fot och hudvård samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva handel med värdepapper.
Sunda tag Annika Sundberg AB
Org.nr: 556947-0353
Massage och muskelbehandling, friskvård.
TB Active Scandinavia AB
Org.nr: 556824-3918
Bolaget ska bedriva partihandel med sportkläder, bedriva konsultverksamhet inom friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
Träningsbolaget i Skövde AB
Org.nr: 556451-9493
Bolaget ska bedriva gym, solarium och övrig friskvård samt försäljning av kosttillskott, träningsutrustning och kläder. Bolaget ska även bedriva café i anslutning till lokalen samt uthyrning och kursverksamhet inom gym o ...
Wafu Hudvård & Relax AB
Org.nr: 556885-0928
Aktiebolaget ska bedriva massage, hud- och spabehandlingar samt viss försäljning av produkter till sådan behandling, äga och förvalta fastigheter, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Windharp Art AB
Org.nr: 556416-0207
Bolaget skall bedriva förmedling och uthyrning av musikinstrument samt arrangemang av musik- och kulturverksamhet, friskvårdskonsultationer samt därmed förenlig verksamhet.