Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Massage i Härnösand

Allsign Consulting AB
Org.nr: 559030-5883
Företaget arbetar med: Tolkning mellan teckenspråk och svenska Samtal och coachning Massage Undervisning Underhållning med teckenspråk(sång alt poesi)
Härnösands Hälsostudio HBet
Org.nr: 969775-3102
Friskvårdsföretag med hälsoekonomisk inriktning. Verksamheten vänder sig mot både företag och privatpersoner. Hälsorevisioner, förebyggande rehab, behandlingar, FAR.
Högakustens hälsodental AB
Org.nr: 556644-7487
Bolaget skall bedriva odontologiska behandlingar, friskvård och 'spakonferens verksamhet samt äga och förvalta fast egendom och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Lena händer och Redovisning AB
Org.nr: 556953-0321
Ekonomisk redovisning och administration. Friskvård och alternativa behandlingsmetoder samt därmed förenlig verksamhet. Coaching och kommunikation. Utveckla, sälja och genomföra paketresor inom turism. Skogsvård. Konsult ...
Stick och Skriv HB
Org.nr: 969732-0530
Foto, journalistik, jordbruk, kursverksamhet, alternativ behandling på djur och människor, kiropraktik och akupunktur. Försäljning av produkter inom jordbruket såsom hö och kött. Försäljning av naturmedel, kuddar och inl ...