Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Vislanda

HBet Waerns Montage & Maskinservice
Org.nr: 916419-9151
Försäljning, montage och service av sågverksmaskiner.
Oby Entreprenad AB
Org.nr: 556875-1399
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom rör- och anläggningsarbeten samt bedriva bygg-, VVS- och maskinservice samt därmed förenlig verksamhet.