Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Västerås

Amora Gruppen AB
Org.nr: 559005-8458
Bolaget ska sälja nya och begagnade kyl- och storköksutrustningar samt kyl-, storkök- och maskinservice och därmed förenlig verksamhet.
Amora Kyla & Storkök AB
Org.nr: 556830-5386
Bolaget ska bedriva försäljning av nya och begagnade kyl och storköksutrustningar samt kyl- storkök- och maskinservice och därmed förenlig verksamhet.
Elautomatik & Maskinservice AB (EMAB)
Org.nr: 556228-4983
Bolaget skall tillverka automationsutrustning, utföra service av samtliga på marknaden förekommande programmeringsmaskiner, drivenheter och maskinutrustningar samt försälja industriförnödenheter och därmed förenlig verks ...
Hydraul & Maskin Service i Västerås AB
Org.nr: 556687-9762
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta vädepapper, hydraul- och maskinservice samt reparations- och svetsarbeten- och svetsningsarbeten på fordon och anläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Maskinservice AB
Org.nr: 556663-6725
Bolaget skall bedriva handel och reparation av diesel- och bensinmotorer, transmissioner, fordon för land- och sjötransport, byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Seva Racing AB
Org.nr: 556957-2075
Bolaget ska bedriva racingevent, transport inom Sverige, transport inom Europa, maskinservice, gräsklippning, schaktarbete med maskin och därmed förenlig verksamhet.
Västerås entreprenad, montage och maskinservice AB
Org.nr: 556386-5236
Bolaget skall utföra markarbeten, traktorservice, montage av inventarier för utställningsändamål samt idka därmed förenlig verksamhet.
Västerås Maskinservice AB
Org.nr: 556375-4109
Bolaget skall bedriva försäljning och reparationer av industri- tvättmaskiner, pooler och skyltar, uthyrning av lokaler och därmed förenlig verksamhet.