Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Uddevalla

Göthbergs Kyl & Maskinservice AB
Org.nr: 556340-4598
Bolaget skall bedriva service och försäljning av hushållsmaskiner, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Maskinservice Joacim Larsson AB
Org.nr: 556676-7793
Bolaget skall bedriva försäljning, uthyrning och service av trädgårdsmaskiner och byggmaskiner samt idka därmed förenlig verksamhet.
SU Maskinservice AB
Org.nr: 556205-1507
Bolagets verksamhet skall ha till ändamål att driva försäljning, service och renovering av verkstadsmaskiner och även idka annan därmed förenlig verksamhet.