Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Täby

IT & Marine Consulting i Täby HB
Org.nr: 916641-3345
Dataservice, webb-utveckling, IT-teknik, support inom IT, support inom marin, marinteknik, maskinservice och underhåll av båtmotorer, sjöingenjörsbehörighet.
JC Sjögång AB
Org.nr: 559018-0567
Företaget skall tillhandahålla fartygsbesättning i form av befälhavare, maskinchef, styrman, övrig besättning samt utföra maskinservice och övrigt löpande underhållsarbete på fartyg, båtar och därmed förenlig verksamhet.
TEAMEX HB
Org.nr: 969672-4161
Bygg och maskinservice. Service på elbilar.