Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Sunne

BJ Lant- & Maskinservice AB
Org.nr: 556848-8943
Bolagets verksamhet är jordbruk och maskinservice.
Värmlands Maskinservice i Sunne AB
Org.nr: 556462-8880
Bolaget skall reparera och sälja reservdelar, verktyg och maskiner samt bedriva uthyrningsverksamhet inom området skogsentreprenadmaskiner fordon ävensom idka därmed förenlig verksamhet.