Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Stockholm

4one redovisning & Konsulting KB
Org.nr: 969771-6281
Fastighetsskötsel och byggnation. Maskinservice inom skogs- och jordbruksmaskiner. IT-service. Fakturering, inkasso, aktier och värdepapper.
Bandhagens Maskinservice HB
Org.nr: 969761-2589
Försäljning, uthyrning och service av verkstadsmaskiner. Tillverkning och reparation av smycken.
Erik Wikstedt El & Maskinservice AB
Org.nr: 556148-6282
Bolaget skall utföra elektriska installationer samt utföra maskinmontage och servicearbeten av industrimaskiner, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HANDELSBOLAG T. MEIKES HUS OCH MASKINSERVICE
Org.nr: 916511-2187
REPARATION AV HUS OCH DIESELMOTORER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Hedbäcks Maskinservice AB
Org.nr: 556410-9014
Bolaget skall bedriva reparation och service av entreprenadmaskiner inom byggsektorn samt idka därmed förenlig verksamhet.
JRS Maskinservice AB
Org.nr: 556607-6245
Bolaget skall bedriva service och reparationer av industri, bygg och entreprenadmaskiner samt förädling av sågade trävaror och med därtill tillhörande verksamhet samt fastighetsförvaltning, värdepappershandel och värdepa ...
Linden Marine AB
Org.nr: 556712-8250
Bolaget ska bedriva import, export samt bedriva försäljning av båtar, bedriva hamn- och marinaverksamhet, båt- och maskinservice samt därmed förenlig verksamhet.
Maskinservice Bo Lamm AB
Org.nr: 556814-7960
Bolaget skall bedriva handel och reparation av byggnads- och anläggningsmaskiner, borr och sågklingor, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.