Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Spånga

Davids Maskinservice HB
Org.nr: 969722-2025
Service av kontorsmaskiner.
Heymann & Wilhelm Maskinservice AB
Org.nr: 556568-3546
Bolaget skall bedriva reparaion, service och underhåll av maskinell utrustning och fordon främst inom verkstads- och byggnadsindustrin, uthyrning av manskapsbodar, containers och därmed förenlig verksamhet.
Uffe L Maskinservice AB
Org.nr: 556793-1489
Bolaget ska reparera och serva handverktyg samt maskiner, företrädesvis borrmaskiner och slipmaskiner, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.