Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Skövde

Stefan Larssons El & Maskinservice AB
Org.nr: 556602-8162
Bolagets verksamhet är konstruktioner, ombyggnader och underhåll inom elektronik, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Truck- & Maskinservice Bengt-Åke Pauli AB
Org.nr: 556174-7402
Bolaget skall försälja och reparera truckar och maskiner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.