Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Skellefteå

HBet SOLDALA Maskinservice
Org.nr: 916593-5017
Service och underhållsarbeten på motordrivna redskap och maskiner. Svetsning och reparationer.
Wiksténs Maskinservice AB
Org.nr: 556629-9334
Bolaget skall bedriva transporter, försäljning, nytillverkning, uthyrning samt reparation av entreprenadmaskiner och fordon samt även handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.