Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Sjuntorp

AB Sjuntorp
Org.nr: 556709-2878
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighets- förvaltning, svets- och maskinservice samt maskinflyttningar inom byggnadsbranschen samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
CHRISTENSENS MARK o MASKINSERVICE HB
Org.nr: 969726-5412
Försäljning av grus och jord samt anläggning av trädgård och mark.
Sjuntorps FabriksAB
Org.nr: 556875-9400
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, svets- och maskinservice samt maskinflyttningar inom byggbranschen, förvaltning av värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Sjuntorps Produktionsteknik AB
Org.nr: 556524-3994
Bolaget skall bedriva svets- och maskinservice samt maskin- flyttningar inom tillverkningsindustrin, utveckla, tillverka och försälja utrustning för automatisk materialhantering, utföra legotillverkning för verkstadsindu ...