Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Oskarshamn

Kyl & Maskinservice Ingvar Karlsson AB
Org.nr: 556581-7300
Bolaget skall bedriva reparationer av kylanläggningar, verkstadsmaskiner och hushållsmaskiner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Söders Maskinservice AB
Org.nr: 556332-3632
Bolaget skall utföra servicearbeten på arbetsmaskiner handel med värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.