Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Norrköping

CG Alltjänst HB
Org.nr: 969761-9238
Företaget ska bedriva bageriverksamhet för både försäljning över disk och leverans. Företaget kommer även att bedriva maskinservice,industrireparationer inom processindustrin och tillverkningsidustrin även personaluthyrn ...
Kalle Bergströms Maskinservice, Vikbolandet AB
Org.nr: 556431-5579
Bolaget skall utföra reparationer av lantbruksmaskiner och övriga fordon samt utföra markentreprenader ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
MTK Industriservice AB
Org.nr: 556751-7403
Bolaget ska utföra maskinservice samt industriservice inom verkstads- och livsmedelsindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Procedo Maskinservice AB
Org.nr: 556067-2783
Bolaget skall utföra service och reparationsarbeten på verkstadsutrustning, försälja därtill hörande reservdelar, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget kunna äga och förvalta värdepapper.
RJ:s Pump- och Maskinservice AB
Org.nr: 556374-8390
Bolaget skall bedriva industrireparationer och försäljning av pumputrustningar, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Åke Carlsson Kyl & Maskinservice AB
Org.nr: 556355-2800
Bolaget skall bedriva service på gårdstankar och hushållsmaskiner, klimatanläggningar samt förvalta fastighet och därmed förenlig verksamhet.