Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Malmö

KM Maskinservice AB
Org.nr: 556638-2908
Aktiebolaget ska bedriva service och försäljning av golvvårdsmaskiner, samt därtill därmed förenlig verksamhet.
Maskinservice i Svedala AB
Org.nr: 556551-3297
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av förpackningsmaskiner samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
REKOP Maskinservice AB
Org.nr: 556469-5988
Bolaget skall installera och reparera maskiner inom repro- och kopieringsbranschen samt att bedriva försäljning av branschutrustning.