Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Ljusdal

FABÅ Maskinservice AB
Org.nr: 556266-5868
Bolaget skall bedriva försäljning och service av kontorsmaskiner och kontorsmaterial, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Järvsö Svets & Maskinservice AB
Org.nr: 556955-9189
Bolaget skall bedriva svetsarbeten och maskinservice samt annan därmed förenlig verksamhet.
Ljusdals Maskinservice AB
Org.nr: 556205-4550
Bolaget skall bedriva service och reparationer av skogs- och entrepenadmaskiner samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.