Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Linghem

BK maskinservice AB
Org.nr: 556725-8735
Bolaget skall utföra maskinteknisk fältservice från rullande verkstad, servicereparationer, hydralreparationer, maskin- och motorreparationer och svagströmsreparationer. Även reparationer på rörliga broar och entreprenör ...
T Svensson Entreprenad AB
Org.nr: 556771-0156
Bolaget ska förvalta och hyra ut fastigheter, utföra maskinservice, gårdservice och markentreprenad samt därmed förenlig verksamhet