Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Kungälv

Bengt Fallströms Maskinservice AB
Org.nr: 556253-9063
Bolaget ska bedriva inköp, produktion och försäljnigav reservdelar inom fordon och vägmaskinbranchen ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva konsulttjänster inom fordon och verkstadsindustri.
VP Maskinservice AB
Org.nr: 556691-4551
Bolaget skall bedriva handel med motorcyklar, bilar och därtill hörande tillbehör samt handel med båtmotorer, båttillbehör, båtar, fritidsartiklar och därmed förenlig verksamhet.