Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Karlstad

Karlstad Maskinservice AB
Org.nr: 556588-5547
Bolaget skall bedriva åkeri- och flyttverksamhet med personal- uthyrning, förmedling, egna transporter och totalentreprenader, försäljning och distribution av gasol, gasolutrustningar samt blandgaser ävensom idka därmed ...
Krafts Maskinservice AB
Org.nr: 556754-8317
Aktiebolagets verksamhet ska vara att hyra ut maskiner och personal till verkstäder och andra industrier, mekanisk verkstadsrörelse, verkstadsentreprenad- och jordbruksrörelse samt jämförlig verksamhet. Bolaget ska även ...
LÖÖFS KYL & MASKINSERVICE AB
Org.nr: 556442-6350
Bolaget skall bedriva serviceverksamhet och försäljning av hushållsmaskiner och kylanläggningar, uthyrning av lokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Raninen & Lundberg Maskinservice AB
Org.nr: 556262-0749
Bolaget skall utföra reparationer, service och uthyrning av närtransportmaskiner och anläggningar samt därmed förenlig verksamhet.
Roine Karlsson Maskinservice AB
Org.nr: 556603-4335
Bolaget skall bedriva reparation av hydraulmaskiner och truckar och därmed förenlig verksamhet.
Tintema Förädling i Karlstad KB
Org.nr: 969678-5519
Äga och förvalta fast och lös egendom. Fastighets- och maskinservice, ombyggnationer och reparationer samt därmed förenlig verkamhet.