Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Johanneshov

HBet Nämdöfjärdens bygg, båt, maskinservice
Org.nr: 969777-7812
Båtservice, fordonsservice, byggnation, mark- och anläggningsarbeten, skogsbruk och transporter.
P.H. Svets- och Maskinservice AB
Org.nr: 556205-0509
Bolaget skall utföra maskinrenoveringar och svetsningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Segerhammar MaskinService AB
Org.nr: 556985-8136
Bolaget ska bedriva handel med livsmedelsmaskiner och tillbehör samt reparationer och service av dessa samt därmed förenlig verksamhet.
Segerhammar Maskinservice HB
Org.nr: 916634-1991
Handel och service med maskiner, reservdelar, tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.