Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Järna

Maskinservice i Järna AB
Org.nr: 556408-5768
Bolaget ska bedriva reparationer och underhåll på entreprenad- maskiner, grus- och makadammanläggningar samt utföra maskin- entreprenader ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Trakt Maskinservice AB
Org.nr: 556856-5260
Bolaget ska bedriva reparationer och underhåll på entreprenadmaskiner, grus och makadammanläggningar samt utföra maskinentreprenader även som idka därmed förenlig verksamhet