Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Ingarö

D. Janssons Bygg & Design
Org.nr: 750509-XXXX
Byggnadsverksamhet såsom bygg-, renoverings-, inrednings-, snickeri- arbeten. Inredningskonsultation- och arkitekt. Designkonsultation, fastighetsservice, allservice- och maskinservice av elverktyg, vattenpumpar, hydraul ...
PETTERs El & Maskinservice AB
Org.nr: 559030-2674
Bolaget ska bedriva verksamhet inom El och dekorbyggen inom teater och filmbranschen, Elinstallationer inom byggbranschen och el- och mekanik inom industrin och därmed förenlig verksamhet.