Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Helsingborg

KKF Maskinservice AB
Org.nr: 556854-9587
Aktiebolaget ska bedriva maskinuthyrning av slipmaskiner.
Nils Larssons Maskinservice AB
Org.nr: 556420-1852
Bolaget skall bedriva handel och service av trädgårdsmaskiner jämte därmed förenlig verksamhet.
Tallbergs Våg- & Maskinservice AB
Org.nr: 556260-5302
Bolaget skall idka reparation och försäljning av vågar och maskiner.
Tank & Maskinservice John Erwall AB
Org.nr: 556582-2672
Bolaget skall bedriva tankbilsreparation, maskintillverkning, depåservice, 'kompressorservicereparationer, fordonsreparation, svetsningsarbeten reparation, service och tillverkning av diverse maskiner samt därmed förenli ...
Trekomp Maskinservice AB
Org.nr: 556475-3506
Bolaget skall bedriva handel med maskiner, maskintillbehör, reservdelar samt därmed förenlig verksamhet, inom plast och verkstadindustri.
Trekomp Maskinservice Holding AB
Org.nr: 556882-9922
Bolaget skall äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Trinex Maskinservice i Helsingborg AB
Org.nr: 556732-8884
Bolaget ska bedriva service, reparation och underhåll av maskiner, såsom elverktyg, luftverktyg och svetsar, jämte därmed förenlig verksamhet.