Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Grängesberg

Frenco Maskinservice AB
Org.nr: 556934-8716
Bolaget ska bedriva försäljning och service av trädgårdsmaskiner, uthyrning av personal till tillverkande industri samt därmed förenlig verksamhet.
TR Andersson Maskinservice AB
Org.nr: 556706-3820
Bolaget skall bedriva service och reparationer av maskiner inom tillverknings- och verkstadsindustrin, handel med värdepapper, uthyrning av arbetskraft och därmed förenlig verksamhet.