Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Göteborg

Erkå Fastighet & Maskinservice AB
Org.nr: 556235-9421
Bolaget skall bedriva åkeri, uthyrning av fordon, entreprenad- maskiner, manskapsbodar och andra byggnadsinventarier, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Göteborgs Storköksservice AB
Org.nr: 556437-7777
Bolaget skall bedriva maskinservice inom restaurang och storkök, äga och förvalta aktier och andelar och därmed förenlig verksamhet.
Halex Maskinservice AB
Org.nr: 556066-1356
Bolaget skall utföra maskinreparationer och föra handel med elektroverktyg och hushållsmaskiner samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
HBET TREKANTENS BYGG & FASTIGHETSSERVICE
Org.nr: 916842-9653
BYGGVERKSAMHET, FASTIGHETS- OCH MASKINSERVICE
KBET ERKÅ FASTIGHET OCH MASKINSERVICE
Org.nr: 916557-6407
UTHYRNING OCH SERVICE AV FASTIGHET, MASKINER M M
Petterssons bil & maskinservice HB
Org.nr: 969770-5573
Vi ska reparera och serva bilar och trädgårdsmaskiner.
Ringöns Båt och Maskinservice AB
Org.nr: 556350-1831
Bolaget skall bedriva import och export av fritidsbåtar, vattensportprodukter, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt finansiering och därmed förenlig verksamhet.
S O Larsson Städ & Renhållnings AB
Org.nr: 556061-2292
Bolaget ska utföra städ och rengöringsarbeten, lokalvård, uthyrning av personal för diverse tekniska arbeten såsom maskinservice, lokalservice samt enklare reparationsarbeten och därmed förenlig verksamhet.