Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Färentuna

AE Drilling and Construction AB
Org.nr: 556860-7401
Bolaget ska bedriva brunns- och entreprenadborrning, markentreprenadverksamhet samt maskinservice och därmed förenlig verksamhet.
Lemag Maskinservice AB
Org.nr: 556255-4427
Bolaget skall bedriva verkstadsmekanisk uppdragsverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.