Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Enskede

CT Truck- & Maskinservice AB
Org.nr: 556776-9038
Bolaget ska bedriva service, underhåll och försäljning av last- bärare, lagerutrustning, avisningsutrustning, kabel och plast- utrustning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
GAPÉ Trading HB
Org.nr: 969683-2816
Reklamproduktion. Export, import och försäljning av kläder och skor. Maskinservice av truckar, tvättmaskiner el.verktyg, städmaskiner samt elektroniska styrkort, HiFi,datorer, kopiatorer och printers.Musikproduktion. Exp ...